Loading...
Gimnazjum nr 9 w Szczecinie

Konkursy

„Ekologia wokół nas”

01.06.2023

"Ekologia wokół nas" to innowacyjny konkurs interdyscyplinarny przeznaczony dla uczniów Gimnazjum nr 9 w Szczecinie. Celem tego konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży i inspirowanie ich do działania na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma na celu pokazanie, jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka (STEM) mogą służyć rozwiązaniu ekologicznych wyzwań naszych czasów.

Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do stworzenia projektu, który może przyjąć formę prezentacji multimedialnej, plakatu, filmu, modelu 3D, eksperymentu naukowego, a nawet interaktywnej gry komputerowej. Projekty powinny poruszać istotne problemy ekologiczne, takie jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie powietrza, wody czy gleby, utrata różnorodności biologicznej, gospodarowanie odpadami czy zrównoważony rozwój.

Konkurs oceniać będzie trzy główne kryteria: oryginalność projektu, poprawność naukową oraz potencjalny wpływ na rzeczywisty świat. Najważniejszym jest, aby projekty były nie tylko kreatywne, ale także oparte na naukowych dowodach i pokazywały, jak proponowane rozwiązania mogłyby wpłynąć na lokalną społeczność.

Dyrektor 20.06.2023 9:00 - 11:00 Zapraszamy

„Matematyka bez granic”

29.04.2023

"Matematyka bez granic" to intensywny, indywidualny konkurs matematyczny, w którym uczniowie z Gimnazjum nr 9 w Szczecinie będą rywalizować, rozwiązując skomplikowane zadania matematyczne. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności analitycznych, logicznego myślenia oraz zainteresowania matematyką jako dziedziną nauki.

Konkurs składa się z serii trudnych pytań, które sprawdzają umiejętności matematyczne uczniów na różnych poziomach - od algebraicznych po geometryczne, statystyczne i kombinatoryczne. Każde pytanie jest zaprojektowane tak, aby dać uczniom możliwość zrozumienia i docenienia głębi matematyki oraz jej zastosowania w codziennym życiu.

Konkurs promuje rozwijanie zdolności problem-solving, kreatywnego myślenia oraz poszukiwania różnych rozwiązań - umiejętności niezbędnych w XXI wieku. Najważniejsze jest jednak to, że "Matematyka bez granic" ma na celu pokazać, że matematyka może być zarówno trudna, jak i fascynująca.

Dyrektor 21.05.2023 10:00 - 14:00 Zapraszamy

„Literacki Mistrz”

29.04.2023

"Literacki Mistrz" to konkurs literacki, który ma na celu rozwijanie umiejętności pisarskich uczniów oraz zrozumienie i docenienie literatury. Konkurs ten stwarza platformę dla uczniów, aby mogli wyrazić swoje myśli, emocje i pomysły za pomocą słowa pisanej.

"Literacki Mistrz" to konkurs literacki, który ma na celu rozwijanie umiejętności pisarskich uczniów oraz zrozumienie i docenienie literatury. Konkurs ten stwarza platformę dla uczniów, aby mogli wyrazić swoje myśli, emocje i pomysły za pomocą słowa pisanej.

Projekty literackie będą oceniane na podstawie kryteriów takich jak oryginalność pomysłu, język i styl pisania, struktura narracyjna, charakterystyka postaci, a także użycie języka i obrazowania. Szczególną wagę przywiązuje się do autentyczności głosu pisarza i umiejętności wywołania emocji czy refleksji u czytelnika.

Dyrektor 21.05.2023 10:00 - 14:00 Zapraszamy
Nagrody
Nagrodami dla wszystkich konkursów mogą być książki, gry edukacyjne, a także wycieczki do miejsc związanych z danym tematem konkursu - parki narodowe, muzea nauki, teatry itp. Jury konkursów stanowić będą nauczyciele oraz zaproszeni eksperci z danej dziedziny. Ostateczny termin składania prac to 30 dni przed końcem semestru. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursów, w tym regulaminy, są dostępne na stronie szkoły.
Uczniowie Gimnazjum nr 9 w Szczecinie, weźcie udział i pokażcie nam, jak wasza kreatywność, umiejętności i pasje mogą przyczynić się do zrozumienia i rozwiązania problemów, które nas otaczają. Czekamy na wasze projekty!