Loading...
Kadra

Kadra pedagogiczna

DYREKCJA:

Dyrektor szkoły: Robert Kowalski

Wicedyrektor szkoły: Magdalena Nowak

PEDAGOG SZKOLNY:

Janusz Piotrowski

KADRA PEDAGOGICZNA:

Michałowski Jakub – wychowanie fizyczne, świetlica

Zawadzka Ewa – język niemiecki, plastyka, technika, świetlica

Pawłowska Beata – język niemiecki, świetlica

Jankowski Adam – religia, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica

Kowalik Bartosz – język angielski

Wiśniewska Alicja – biologia, informatyka, matematyka

Kubiak Andrzej – psycholog

Zielińska Maria – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Marciniak Barbara – język polski, język niemiecki, biblioteka

Krupa Weronika – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedia, świetlica

Kowalski Robert – przyroda

Duda Anna – doradztwo zawodowe

Nowak Magdalena – chemia, fizyka

Lewandowska Katarzyna – język polski, biblioteka

Kaczmarczyk Marcin – wychowanie fizyczne, geografia

Głowacka Joanna – edukacja wczesnoszkolna

Kwiatkowski Tomasz – muzyka

Szewczyk Monika – matematyka, informatyka

Piotrowski Janusz – pedagog, historia

Niezrównana kadra pedagogiczna

W Gimnazjum nr 9 w Szczecinie pracuje wybitna kadra pedagogiczna, którą kieruje dyrektor Robert Kowalski. To doświadczony lider, który z pasją dba o rozwój każdego ucznia, a swoją energią i zaangażowaniem inspiruje całą społeczność szkolną. Zawsze ma otwarte drzwi dla uczniów, rodziców i personelu, co buduje atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.

Wicedyrektor, Magdalena Nowak, jest prawą ręką dyrektora. Doskonale zna specyfikę szkolnego życia, a jej praca charakteryzuje się profesjonalizmem i troską o dobry klimat w szkole. Organizuje wiele przedsięwzięć, które uatrakcyjniają proces edukacyjny.

Wicedyrektor, Magdalena Nowak, jest prawą ręką dyrektora. Doskonale zna specyfikę szkolnego życia, a jej praca charakteryzuje się profesjonalizmem i troską o dobry klimat w szkole. Organizuje wiele przedsięwzięć, które uatrakcyjniają proces edukacyjny.

Wicedyrektor, Magdalena Nowak, jest prawą ręką dyrektora. Doskonale zna specyfikę szkolnego życia, a jej praca charakteryzuje się profesjonalizmem i troską o dobry klimat w szkole. Organizuje wiele przedsięwzięć, które uatrakcyjniają proces edukacyjny.

Ewa Zawadzka, odpowiedzialna za lekcje języka niemieckiego, plastyki i techniki, jest wielbicielką języków i kultury niemieckiej. Jej metody nauczania są innowacyjne i skuteczne, a lekcje przebiegają w przyjaznej atmosferze, która sprzyja naukę.

Beata Pawłowska, nauczycielka języka niemieckiego, ma niebywałe zdolności językowe i potrafi zainteresować uczniów niemiecką kulturą i językiem. Katarzyna Dąbrowska, nauczycielka historii, jest prawdziwą pasjonatką, której opowieści o przeszłości absorbują każdego słuchacza.

Adam Jankowski prowadzi lekcje religii i wychowania do życia w rodzinie. Jego rozmowy z uczniami są pełne szacunku i otwartości, a każdy uczeń czuje się u niego bezpiecznie i szanowanie.

Bartosz Kowalik, nauczyciel języka angielskiego, zaraża swoją pasją do języka i kultury anglojęzycznej. Jego lekcje są interaktywne i pełne praktycznych ćwiczeń, które pomagają w opanowaniu języka.

Alicja Wiśniewska to nauczycielka biologii, informatyki i matematyki, która swoim zaangażowaniem i doświadczeniem potrafi wzbudzić zainteresowanie tych nauk wśród uczniów. Jej lekcje są bogate w doświadczenia i praktyczne ćwiczenia.

Psycholog szkolny, Andrzej Kubiak, to prawdziwy skarb dla naszej szkoły. Jego wsparcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli, jest nieocenione. Jego profesjonalizm i wiedza pomagają w codziennym życiu szkolnym.

Zajęcia z historii prowadzi Janusz Piotrowski, który jest prawdziwym entuzjastą swojej dziedziny. Jego pasja i metody nauczania sprawiają, że każdy uczeń z zainteresowaniem słucha lekcji i chętnie bierze udział w dyskusjach.