Zasiłek dla bezrobotnych

Coraz więcej ludz traci pracę z dnia na dzień, i aby nie zostać bez środków do życia, należy zarejestrować się w urzędzie pracy, ponieważ jest to głównym warunkiem do otrzymania zasiłku. Po zwolnieniu z pracy musimy udać się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Zabierzmy ze sobą m.in.dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, dyplom lub świadectwo ukończenia ostatniej szkoły oraz świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia. Pamiętajmy, że po rejestracji należy stawiać się w urzędzie w wyznaczonych terminach na tak zwany podpis. Jeśli zostaliśmy zwolnieni przez pracodawcę za wypowiedzeniem, otrzymamy zasiłek dla bezrobotnych dopiero po 7 dniach od daty, gdy zarejestrowaliśmy się w urzędzie. Natomiast jeżeli to my rozwiązaliśmy umowę o pracę za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron, to zasiłek będzie przysługiwałnam niestety ale dopiero po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. Gdyby jednak zwolniono nas dyscyplinarnie, to zasiłek otrzymamy po 180 dniach.

Leave a Reply