Zameldowanie

Jak wiadomo każdy obywatel naszego kraju musi być gdzieś zameldowany, i wyróżniamy dwa rodzaje takiego meldunku : możemy zameldować śię na okres stały albo czasowy. Zameldowanie na pobyt czasowy obowiązuje wtedy, gdy opuszczamy miejsce pobytu stałego, ale tylko na jakiś czas, na przykład na okres studiów lub wakacji, oraz gdy mieszkamy pod konkretnym adresem krócej niż 2 miesiące. Stały meldunek to taki jeżeli wiemy, że będziemy pod danym adresem mieszkać dłużej lub na stałe. Meldunek musi nastąpić najpóźniej przed upływem czwartej doby od dnia przybycia. Obowiązek meldunku na pobyt czasowy nie dotyczy : wizyt u rodziny , dzieci i ich opiekunów przebywających na koloniach oraz dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia. Po dwóch miesiącach pobytu czasowego należy zameldować się na stałe. Od tej zasady są jednak wyjątki : odbywanie służby wojskowej, zatrudnienie poza miejscem pobytu stałego, przebywanie w danym miejscu ze względu na leczenie, kształcenie się, wypoczynek bądź sprawy rodzinne.

Leave a Reply