Założenia ideowe wyroku

Nasz niepokój powinien zatem dotyczyć raczej ducha wyroku niż zawartych w nim zaleceń ustawodawczych. Prawnie wiele rzeczy jest możliwych. Dlatego też westchnienie ulgi ze strony polityków europejskich zaraz po wydaniu wyroku ustąpiło szybko krytycznej refleksji nad jego treścią. Obok bowiem koniecznych zmian w ustawie towarzyszącej dotyczącej rozszerzenia udziału parlamentu w sprawach europejskich wyrok wydaje się częściowo

sPD-Bundestagsfraktion, Position der SPD-Bundestagsfraktion zur Umsetzung des „Ldssithon-Urteils”, Berlin 20(W. Ahrufbur unter: http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_da- tei/0„11617,üü.pdf pozostawać w sprzeczności z niemiecką koncepcją państwa wyrażoną w preambule ustawy zasadniczej: integracją Niemiec ze zjednoczoną Europą.

Wyrok koncentruje się na klasycznym pojęciu państwa narodowego, suwerenności i gwarantowaniu istoty konstytucji. Należy zauważyć, że konstytucja w żadnym miejscu nie używa pojęcia suwerenności. A przecież suwerenność już wcześniej została przekazana na poziomie europejskim w ramach ważniejszych obszarów politycznych, aby w ten sposób wzmocnić ich skuteczność i podnieść sprawność. Takie postępowanie jest pożądane politycznie, a z punktu widzenia socjaldemokratów zmierza w długofalowej perspektywie do utworzenia federalnej Europy.

Leave a Reply