Wypadek przy pracy, co robic

Coraz częściej dochodzi do wypadków podczas naszej pracy. Na szczęście tylko niewielka ich liczba kończy się tragicznie, dlatego zachowanie odpowiednich formalności pozwoli nam m.in. na otrzymanie w stu procentach płatnego zwolnienia lekarskiego. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną i powodujące uraz lub śmierć. Są to nie tylko zdarzenia, które miały miejsce na terenie firmy np. przy taśmie produkcyjnej, ale także takie, do których doszło w czasie podróży służbowej. Gdy dojdzie do wypadku, pracodawca musi powołać zespół, który przygotuje protokół powypadkowy. Pracodawca musi zaakceptować protokół w ciągu pięciu dni od jego sporządzenia, oraz zażądać jego uzupełnienia. Potem przekazuje taki protokół pracownikowi. Dzięki protokołowi powypadkowemu możemy otrzymać różne świadczenia wypłacane przez ZUS z funduszu wypadkowego tj. zasiłek chorobowy,świadczenie rehabilitacyjne,zasiłek wyrównawczy , jednorazowe odszkodowanie, rentę czy dodatek pielęgnacyjny.

Leave a Reply