Wymiar podatku przychodowego

Podatek przychodowy sięga do wartości, które zostały wy-tworzone lub istnieją i które mają przynieść dochód jego właścicielowi.

Z punktu widzenia podatnika podatek przychodowy byłby korzystny, gdyby stanowił jedyną formę opodatkowania i to przy zastosowaniu niewielkich i stałych stawek podatkowych. Wysoki podatek przychodowy może sprawić, że nie powstanie dochód podatkowy i podatnik będzie zmuszony zaprzestać działalności bądź powstanie niewielki dochód lub wręcz nawet deficyt. Ustawodawca musi więc uważać, aby nie zlikwidować źródła przychodu i dochodu, doprowadzając do tzw. wyschnięcia źródła podatkowego.

Skutki opodatkowania przychodu wskazują, iż może on spełniać zarówno rolę fiskalną, jak i funkcje interwencyjne. Rozłożenie akcentów w tym względzie zależy od tego, czy podatek przychodowy stanowi jedynie wstępną formę opodatkowania, czy też jest podatkiem zasadniczym w danym systemie podatkowym.

Wymiar podatku przychodowego wymaga ustalenia wysokości przychodu. Nie zawsze można lub trzeba w tym zakresie stosować jednolitą technikę podatkową. Koszty ustalenia przychodu rzeczywistego są nieraz większe niż wysokość podatku. Dlatego też często spotyka się rozwiązania polegające na oparciu wymiaru podatku na znamionach zewnętrznych (np. ustalenie ryczałtu) bądź też na ograniczeniu się do ustalenia przychodu szacunkowego (np. w podatku rolnym).

W podatku przychodowym znajdują zastosowanie stawki stałe. One bowiem zapewniają nadwyżkę przychodów nad kosztami, do której budżet sięga ponownie w formie podatku dochodowego.

Leave a Reply