Unikatowy charakter Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski niewątpliwie zachowa swój unikatowy charakter, nieporównywalny z żadną inną instytucją przedstawicielską na świecie. Chris Patten w swojej książce Not Quite the Diplomat pisze, że jako komisarz podlegał ściślejszej kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego niż jako członek brytyjskiego rządu ze strony Westminsters Walka o budżet w ob- szarze stosunków zewnętrznych była równie trudna, co w amerykańskim Kongresie. A jednak Patten nazywa Parlament Europejski wirtualnym parlamentem, reprezentującym wirtualny elektorat, zorganizowanym w wirtualnych grupach politycznych i odcięty od świata politycznego. Podkreśla, że w jego przekonaniu polityka jest zamknięta ściśle w narodowych kulturach, stereotypach, historiach i instytucjach. Reguły gry się zmieniły, gdzie indziej decyduje się o najważniejszych sprawach, a jednak społeczeństwa w dalszym ciągu tęsknią do tego, co znają od dawien dawna. Podobnie były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell podczas wystąpienia w Madrycie w listopadzie 2006 r. stwierdził, że „przewodniczący Parlamentu Europejskiego nie jest ani szefem rządu, ani liderem większości parlamentarnej. Jest organizatorem idei, promotorem inicjatyw, osobą, która szuka konsensu, rzecznikiem Parlamentu. Nie jest wybrany na podstawie swojego programu politycznego”.

Leave a Reply