System wczesnego ostrzegania

W ramach regulaminu Bundestagu ustanowiono instytucjonalny „system wczesnego ostrzegania”. W jego ramach Bundestag utworzył własny referat europejski, który wspiera organizacyjnie i kadrowo posłów w ich działalności w dziedzinie polityki europejskiej. Zadaniem tego referatu jest formułowanie propozycji priorytetów w zakresie projektów bardziej lub mniej istotnych z punktu widzenia prowadzonych konsultacji, raportowanie celów polityki europejskiej poszczególnych komisji wyspecjalizowanych oraz nieustannie raportowanie z Brukseli o bieżącym stanie wydarzeń. To wsparcie ma dla posłów wartość nie do przecenienia z uwagi na ogromną liczbę dokumentów unijnych. Pozwala ono też posłom zorientować się, które projekty z obecnie realizowanych lub planowanych są najistotniejsze.

Ponadto Bundestag otworzył w Brukseli swe biuro łącznikowe. Oprócz członków administracji, pracują tam również przedstawiciele wszystkich frakcji, których zadaniem jest informowanie posłów Bundestagu o aktualnym rozwoju sytuacji w Parlamencie Europejskim. Biuro łącznikowe nie jest reprezentacją interesów Bundestagu, a jedynie stanowi dodatkowe źródło informacji17. Dzięki jego działalności ważne debaty w Parlamencie Europejskim mogą stać się przedmiotem uwagi w Bundestagu. Posłowie zaś zyskują

Leave a Reply