Rozwód, jak spłacić kredyt

Raz, dwa, trzy i małżeństwa nie ma, ale chociaż potniemy wszystkie wspólne zdjęcia, to z życia niestety małżonka nie wymażemy. Co zrobić jeżeli mamy wspólny kredyt na mieszkanie, i nie możemy rozstrzygnąć polubownie co dalej z nim zrobić. Wtedy może pomóc nam doradca finansowy. Dla banku nie ma znaczenia czy pary są nadal razem czy nie, kredyt hipoteczny musi być spłącany niezależnie od tego kto go spłaca. Para, która zdecyduje się na takie rozwiązanie, musi postanowić, kto przejmie mieszkanie i spłaci kredyt. Trzeba więc dokonać podziału majątku : w sądzie lub u notariusza. Ten drugi sposób jest szybszy, ale małżonkowie muszą być zgodni, co komu przypadnie. Następnie muszą poinformować bank o podjętej decyzji i dostarczyć : postanowienie sądu o podziale majątku lub akt notarialny o podziale. W tych dokumentach musi być zapisane, na kogo przechodzi nieruchomość. Bank sprawdzi, czy osoba, który ma przejąć kredyt, jest wypłacalna. Wymagane są zaświadczenia o dochodach. Jeśli bank ustali, że ta osoba ma zdolność kredytową, dokona cesji.

Leave a Reply