Rola rynku w regulacji procesów gospodarczych i społecznych

Aktualnie, zakres i struktura finansów publicznych w Polsce, jako kraju budującym gospodarkę rynkową, podlegają szybkiej i systematycznej transformacji. Rozszerzająca się rola rynku w regulacji procesów gospodarczych i społecznych (przy zmniejszaniu się znaczenia instrumentów nakazowych) oraz procesy prywatyzacyjne powodują, że zakres finansów publicznych w Polsce jest dziś znacznie mniejszy, niż kilka lat temu. Jednocześnie następują istotne zmiany w podmiotowej i przedmiotowej strukturze finansów publicznych. Zmniejsza się zakres publicznych finansów bankowych, finansów ubezpieczeń państwowych, a zwłaszcza finansów przedsiębiorstw uspołecznionych. Zwiększa się natomiast zakres interwencyjnych wydatków budżetowych, redystrybucji budżetowej w odniesieniu do sektora prywatnego i ludności, a także zakres oddziaływania banku centralnego, jako instytucji kształtującej i kontrolującej gospodarkę pieniężną i dewizową w państwie. Na przemiany te wskazujemy szerzej w dalszej części książki.

Ogólnie można więc stwierdzić, że ewolucja zakresu i struktury finansów publicznych w Polsce, chociaż w chwili obecnej zawierają one jeszcze wiele elementów z okresu gospodarki centralnie sterowanej, zmierza wyraźnie w kierunku wyżej omówionego modelu przyjmowanego w systemie gospodarki rynkowej.

Leave a Reply