Przekazanie darowizny

Wszystko co ma dla nas wartość możemy przekazac jako darowiznę np. pieniądze, przedmioty, dzieła sztuki, nieruchomości, czy prawa majątkowe. Przekazanie darowizny wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami takimi jak, sporządzenie aktu notarialnego, zmiany w księgach wieczystych (w przypadku nieruchomości), podatek od spadków i darowizn. Darowizna powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, więc należy zatem zadzwonić do notariusza i umówić się na spotkanie. Dobrze jest przy tej okazji dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przynieść ze sobą. Pamiętajmy, że umowa darowizny kosztuje. Może się okazać, że prócz kosztu sporządzenia umowy, będziemy musieli zapłacić za wpis do ksiąg wieczystych, ewentualnie opłacić podatek od spadków i darowizn. W przypadku niektórych przedmiotów przekazywanych w darowiźnie, należy notariuszowi dostarczyć w przypadku nieruchomości odpis z księgi wieczystej,w przypadku lokalu spółdzielczego, do którego mamy prawo własności zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku pojazdów mechanicznych kartę pojazdu i dowód rejestracyjny.

Leave a Reply