Projekt ustawy o rozszerzeniu i wzmocnieniu praw Bundestagu

Projekt ustawy o rozszerzeniu i wzmocnieniu praw Bundestagu i Bundesratu w sprawach dot Unii Europejskiej, zgłoszony przez frakcję CDU/CSU, SPD i Związek 90/Zieloni dnia 11 marca 2008 r., druk Bundestagu 16/8489.

Zgodnie z wyrokiem zasada kompetencji powierzonych musi być ściśle przestrzegana, bowiem UE wciąż pozostaje związkiem suwerennych państw. Taka decyzja oznacza swoistą negację zdolności Parlamentu Europejskiego do legitymizacji wspólnotowego procesu ustawodawczego. Dlatego zdaniem Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego należy wzmocnić udział parlamentów narodowych we wspólnotowym procesie ustawodawczym. UE cierpi na deficyt demokracji, który może zostać zmniejszony właśnie dzięki wzmocnieniu udziału parlamentów narodowych w podejmowaniu ważnych decyzji.

W swym wyroku Niemiecki Trybunał Konstytucyjny zakwestionował prawną naturę porozumienia zawartego pomiędzy Bundestagiem a Rządem Federalnym w kwestii współpracy w sprawach dotyczących Unii Europejskiej (BBV). Jego zdaniem, porozumienie to nie daje wystarczających gwarancji odpowiedniego udziału parlamentu w tych sprawach, ponieważ w przypadku niedotrzymania swych zobowiązań przez Rząd Federalny Bundestag nie ma żadnych prawnie wiążących możliwości prezentowania swojego stanowiska. Kształt nowej lub przynajmniej odpowiednio zmienionej podstawy prawnej jest w chwili obecnej przedmiotem debaty w poszczególnych frakcjach Bundestagu. Transpozycja do ustawy poszczególnych fragmentów BBV, tam gdzie jest to koniecznie potrzebne, jest zasadniczym żądaniem zgłaszanym przez frakcję parlamentarną SPD2(I. Nie wydaje się jednak możliwe umieszczenie klauzuli mocy wiążącej stanowisk Bundestagu w konstytucji ze względu na zbyt krótki czas przygotowania tych zmian.

Sama zmiana ustawy nie rozwiązuje jednak problemu. Z całą pewnością prawnicy zdołają wypracować odpowiednie wykonanie wyroku. Czego jednak naprawdę potrzeba, to polityków pracujących z poświęceniem nad sprawami europejskimi, którzy wspólnie ze swymi europejskimi kolegami i koleżankami zgłaszaliby konstruktywne inicjatywy ustawodawcze. Naszą odpowiedzią na globalizację musi pozostać europeizacja.

Leave a Reply