Praca na zlecenie

Każdy z nas może sobie w taki sposób dorabiać. Poza tym opłacone od zleceń składki ZUS wpłyną na naszą przyszłą emeryturę. Umowę zlecenia możemy zawrzeć zarówno z pracodawcą, u którego mamy etat, jaki i również z inną firmą. Także gdy jesteśmy bez pracy, możemy utrzymywać się tylko ze zleceń. Również emeryci i renciści mają prawo brać zlecenia, by dorobić do skromnych świadczeń. Za rozliczanie i odprowadzanie składek od naszego zlecenia odpowiada zleceniodawca, oraz od każdego zlecenia pracodawca musi opłacać wszystkie składki, ale już na urlopie wychowawczym i macierzyńskim dobrowolna jest składka chorobowa.. Zleceniodawcy bardzo chętnie zatrudniają uczące się osoby, które nie ukończyły 26 lat, bo nie muszą za nie odprowadzać składek. Uczniowie i studenci nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Ale są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym rodzica, więc przysługuje im bezpłatne leczenie. Umowa zlecenia ucznia lub studenta nie jest zaliczana do okresu , więc nie wlicza się do emerytury.

Leave a Reply