Pozew o alimenty

Kiedy rodzice niestety sie rozwiodą, obowiązkiem jednego z rodziców, przeważnie jest to ojciec, jest obowiązek płacenia alimentów. Alimenty należą sie dziecku bezwarunkowo do osiemnastego roku życia, a jeżeli nadal się uczy i nie jest w stanie utrzymać sie samo, to w takim przypadku tez mogą zostać przyznane. Obowiązkiem rodziców jest płacić alimenty na dzieci tak długo jaka jest potrzeba, jak i równiez kiedy rodzice na starość nie będa mieli z czego żyć, mogą wtedy wnieść o alimenty aby dzieci im pomagały. Prawo do alimentów ma także np. żona, gdyby mąż przestał łożyć na dom. Po rozwodzie też może je uzyskać, jeśli nie została uznana za wyłącznie winną rozpadowi związku. Także gdy jedno z rodzeństwa znajdzie się w niedostatku, pozostałe powinny je wspomóc. Jeśli rodzic nie daje ani grosza na dziecko, drugi w każdej chwili ma prawo żądać alimentów. Pozew musi zawierać : dane osoby, która występuje o alimenty, a w imieniu małoletniego dziecka występuje mama jako przedstawicielka ustawowa, podaje więc swoje imię, nazwisko, adres, numer PESEL i również dane dziecka, dane pozwanego, zobowiązanego do płacenia alimentów:,wartość przedmiotu sporu, datę, nazwę i adres sądu, miesięczne alimenty, uzasadnie oraz załączniki np. rachunki za zakupy dla dziecka.

Leave a Reply