Postępowanie finansowe

Postępowanie finansowe spełnia jednocześnie dwie funkcje. Jedna z nich polega na ochronie interesów społecznych i indywidualnych w zakresie ustalonym przez prawo, politykę i plany finansowe. Postępowanie finansowe chroni przy tym zarówno interesy indywidualne poszczególnych podmiotów prawa finansowego, jak też podporządkowane jest ochronie interesów społecznych. Druga funkcja polega na zapewnieniu jednolitego i sprawnego działania organów prowadzących postępowanie finansowe. Poprzez normatywne ujęcie zasad i trybu postępowania finansowego państwo zmierza do ujednolicenia i usprawnienia działania swoich organów.

Cechą charakterystyczną postępowania finansowego jest także to, iż nie dla każdej konkretyzacji uprawnień i obowiązków finansowo-prawnych niezbędne jest prowadzenie przez organy finansowe postępowania i zakończenie go wydaniem decyzji. Przedmiotem postępowania finansowego są natomiast takie uprawnienia i obowiązki finansowo-prawne, których stwierdzenie i ustalenie wobec konkretnej osoby wymaga podjęcia określonych działań organu finansowego i podmiotu biernego.

Przedmiotem postępowania finansowego są nie tylko uprawnienia i obowiązki finansowo-prawne podstawowe, ale również instrumentalne. Postępowanie toczy się zawsze bądź to ze względu na potrzebę zrealizowania uprawnienia finansowo-prawnego, bądź też ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku finansowo-prawnego. Natomiast z punktu widzenia celu postępowania wyróżnić można postępowanie jurysdykcyjne oraz postępowanie egzekucyjne i represyjne.

Leave a Reply