Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego

Jeżeli mamy dzieci na wychowaniu i nie otrzymujemy alimentów od swojego byłego męża, ponieważ on uchyla się od ich płacenia, możemy udać się wtedy do Urzędu Gminy, czy możemy otrzymać jakąkolwiek pomoc finansową na utrzymanie dzieci. Również trzeba złożyć w sądzie wniosek, że były mąż nie płaci na dzieci, i wtedy komornik będzie starał się odzyskać takie alimenty od niego, a jeżeli to się nie uda to wtedy wypłaci je Fundusz Alimentacyjny, a jego sąd może skazać nawet na karę pozbawienia wolności. Świadczenia alimentacyjne są wypłacane do momentu ukończenia przez dzieci osiemnastu lat, ale jeśli uczą się dalej, pomoc przysługuje przez okres nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia dwudziestego piątego roku życia. Trzeba również posiadać odpowiedni dochód do otrzymania z Fuduszu alimentów, i go nie przekraczać. Do sprawdzenia, czy rodzina mieści się w ustawowym kryterium, bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres, na który składany jest wniosek.

Leave a Reply