Pomoc finansowa dla samotnych rodziców

Jeżeli jesteśmy samotnym rodzicem i mamy bardzo ciężką sytuację finansową, możemy poprosić o wszelką pomoc w naszej gminie, gdzie takie wnioski są tam dostępne. Są to gotowe druki, które wystarczy wypełnić i dołączyć do nich konieczne dokumenty. Gdy tylko na naszych barkach spoczywa wychowanie i utrzymanie dzieci, pamiętajmy, że mamy prawo do pomocy od państwa, jeśli mało zarabiamy lub jesteśmy bezrobotni. Nie możemy wstydzić sie o to, że prosimy o pomoc, gdyz pomagamy własnym dzieciom w ten sposób. Są instytucje, gdzie możemy się o nią zwrócić , to ośrodki opieki społecznej i centra pomocy rodzinie. Udajmy się tam i porozmawiajmy z pracownikiem socjalnym o naszej sytuacji, zapytajmy na jakie wsparcie możemy liczyć. Wiele samotnych mam zmaga się z codziennymi obowiązkami oraz finansami. Jeżeli ojciec dziecka nie płaci zasądzonych alimentów, uzyskamy je z funduszu alimentacyjnego. Samotni rodzice mają pierwszeństwo w zapisach dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli, a gdy rodzina jest wielodzietna należy się specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego z ośrodka opieki społecznej.

Leave a Reply