Podwyżka czynszu w mieszkaniu

Jeżeli nasze mieszkanie należy do spółdzielni mieszkaniowej, to musimy się liczyc z tym, że z czasem mogą oni podnieść nasz czynsz, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe. Kiedy koszty utrzymania rosną, to też coraz więcej płacimy za mieszkanie. Watro więc wiedzieć kiedy taka podwyżka czynszu jest prawidłowa, a kiedy się z nią nie zgadzamy, bo uważamy że nie powinnien nasz czynsz wzrosnąc. Zarząd spółdzielni może podwyższyć czynsz, ale tylko w sytuacji, gdy wzrosną koszty utrzymania domu lub stawki za dostawę mediów (np. wywóz śmieci). O podwyżce musi powiadomić każdego lokatora na piśmie, co najmniej na 3 miesiące naprzód, i ją uzasadnić. Jeżeli nie zgadzamy się z nową stawką opłat ustaloną na piśmie od właścicieli, to mamy prawo zaskarżyć tę uchwałę do sądu. Kiedy należymy do wspólnoty mieszkaniowej a nie do spółdzielni to wtedy takie podwyżki są inne, ponieważ opłata nie nazywa się czynszem tylko zaliczką na koszty utrzymania mieszkania i na koszty zarządu. To właściciele mieszkań sami ustalają sobie podwyżki zaliczek co roku na zebraniu wspólnoty.

Leave a Reply