Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się według stawek podat-kowych, które nie są jednolite. Do wysokości 90.800.000 zł ma zastosowanie stawka 21%, pomniejszona o kwotę 1.212.000 zł. Jest to kwota wolna od podatku. Minimum to po obliczeniu wynosi 5.772.000 zł w skali roku (wynika to z nastę- pującygo wyliczenia: 5.772.000×21% -1.212.000 = 0 podatku). Po przekroczeniu pierwszego szczebla podstawy opodatkowania stosuje się stawki progresywne szczeblowane o charakterze procentowym i kwotowym. Sa dwa poziomy takich stawek: 33% nadwyżki ponad kwotę 90.800.000 zł plus kwota 17.856.000 zł oraz 45% nadwyżki ponad kwotę 181.600.000 zł plus kwota 47.820.000 zł.

Podatek płatny jest zaliczkowo od każdej wpłaty dochodu, następnie zaś jest rozliczany po zakończeniu roku. W roli płatników występują osoby wypłacające dochody. Mają one obowiązek przesłania do właściwego urzędu skarbowego podatnika zawiadomień o wypłaconych kwotach, zastosowanych odliczeniach i pobranej zaliczce na podatek. Rozliczenia rocznego dokonuje w imieniu podatnika zakład pracy lub ZUS, bądź też podatnik osobiście.

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest w Polsce urządzeniem nowym. Pierwsze doświadczenia jego funkcjonowania wskazują na różne jego wady kon-strukcyjne. Jest on przede wszystkim obciążeniem zbyt fiskalnym wobec wzrostu znaczenia fiskalnego z tytułu podatków pośrednich i innych obciążeń o charakterze publiczno-prawnym i stałym wzroście cen i opłat za usługi. Podatek okazał się też mocno skomplikowany w rozliczeniu rocznym.

Leave a Reply