Obliczenie wartości

W celu zorientowania się przez komornika co do tego, ile i jakie ruchomości powinny być zajęte dla zaspokojenia należności i kosztów postępowania, komornik powinien oszacować ruchomości tymczasowo, jeżeli nie jest możliwe zasięgnięcie opinii biegłego przy zajęciu, tylko dopiero w dniu licytacji.

4. Wartość dewiz i pieniędzy zagranicznych komornik obliczy na podstawie obowiązującej tabeli kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych ogłoszonej w Monitorze Polskim przez Narodowy Bank Polski. Obliczenie wartości następuje, zależnie od rodzaju waluty, według przewidzianego w tabeli kursu specjalnego lub kursu podstawowego z dopłatą dla transakcji kupna (§ 41 rozp. w sprawie czynn. komorników).

a) polskich papierów wartościowych – według ich wartości nominalnej z zastosowaniem w razie potrzeby przeliczenia zgodnie z przepisami o określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych i o zmianie systemu pieniężnego,

b) zagranicznych papierów wartościowych – na podstawie informacji Narodowego Banku Polskiego o ich wartości giełdowej lub rynkowej za granicą,

c) monet złotych nie będących numizmatami – po cenie obowiązującej państwowe przedsiębiorstwa handlu jubilerskiego (§ 41 ust. 2 rozp. w sprawie czynn. kom.)

6. Artykuł 853 k.p.c. określa termin licytacji jako końcową chwilę oszacowania, nie uwzględnia jednak innych możliwości sprzedaży, a przecież oszacowanie jest także konieczne przy innych formach sprzedaży. Słusznie E. Wengerek podnosi, że oszacowanie to jest dopuszczalne również wtedy, gdy sprzedaż ma być dokonana w inny sposób (w: Komentarz do k.p.c., s. 339).

Leave a Reply