Nowotwory narządów ruchu

Nowotwory, wśród których pokaźny odsetek stanowią guzy kości i tkanek sąsiednich, wysuwają się coraz bardziej na czoło jako przyczyna zgonów w miarę obniżania się śmiertelności z powodu innych chorób oraz w związku ze stałym przedłużaniem się życia człowieka. Mimo nieznanej etiologii nadal aktualny jest pogląd, że nowotwór jest nie kontrolowanym przez ustrój procesem rozrostowym tkanek o cechach zarodkowych.

Nowotwory narządów ruchu dzielimy na pierwotne i wtórne (przerzutowe). Podział wg Rejestru Mięsaków Stanów Zjednoczonych uwzględnia drogę, na jakiej atakowany jest narząd ruchu.

Pierwotne nowotwory narządu ruchu powstają z tkanek tworzących kość oraz tkanek sąsiednich – okostnej, mięśni, nerwów, naczyń oraz błon maziowych. Podobnie jak nowotwory innych narządów, guzy kości i tkanek sąsiednich dzielimy na niezłośliwe, złośliwe oraz zmiany guzopodobne.

Nowotwory niezłośliwe cechuje powolny wzrost i często bezobjawowy przebieg kliniczny. Ognisko jest zazwyczaj dobrze odgraniczone od otoczenia, zaś rozrostowi guza nie towarzyszy odczyn okostnowy. Nie naciekają one tkanek otaczających, nie dają przerzutów i nie doprowadzają do wznowy po ich usunięciu łącznie z otoczką. Niektóre z nich mogą jednak ulegać metaplazji złośliwej.

Nowotwory złośliwe rosną naciekająco (brak otoczki), powodują przerzuty (drogą krwi i naczyń chłonnych), szybko dają wznowę po ich niedoszczętnym usunięciu.

Przyczyny powstawania nowotworów narządu ruchu nie zostały do chwili obecnej poznane i przypuszcza się, że w grę wchodzą czynniki genetyczne, chemiczne, jonizujące, a być może też wirusy.

Leave a Reply