Model integracji europejskiej

Pytanie o rolę Parlamentu Europejskiego jest pytaniem o model integracji europejskiej. Sprowadza się ono do rozstrzygnięcia, czy legitymizacja powinna pochodzić od instytucji wspólnotowych, czy też raczej ze strony państw członkowskich. Nie ulega wątpliwości, że deficyt demokracji występuje w czystszej postaci tam, gdzie panuje międzyrządowy reżim podejmowania decyzji w UE. Z drugiej strony, legitymizacja w dzisiejszej Unii Europejskiej odbywa się nie tylko przez instytucje przedstawicielskie, zarówno narodowe, jak i unijne, ale także za pośrednictwem dostosowywania agendy politycznej do oczekiwań społecznych. Już w 1996 r., zapowiadając irlandzką prezydencję w Unii, John Bruton mówił, że jej celem będą miejsca pracy oraz bezpieczne ulice. Brytyjska prezydencja w 1998 r. postawiła na agendzie sprawy środowiska, zatrudnienia i walki z przestępczością zorganizowaną. W Traktacie z Amsterdamu rozdziały nazwane „Unia i obywatel” dotyczą w pierwszej kolejności zatrudnienia i praw pracowniczych, a nie mechanizmów demokratycznych. To podejście zmieniło naturę procesu integracji, dla którego pytanie o znaczenie podejmowanych działań dla obywatela jest coraz częściej istotnym celem samym w sobie.

Leave a Reply