Mediacja

Nikt z nas nie lubi chodzić do sądu, ale w wielu sprawach można tego uniknąć. Zamiast rozwiązywać konflikt w sądzie, możemy to zrobić za pomocą mediacji. Skłócone ze sobą strony mogą w ten sposób zaoszczędzić czas, pieniądze, no i przede wszystkim nerwy, ponieważ sprawy w sądzie bardzo często ciągną się miesiącami, a ugodę można wypracować z pomocą mediatora nawet już na pierwszym spotkaniu. Najczęściej mediacje dotyczą dotyczące rozwodów, alimentów i kontaktów z dziećmi po rozstaniu rodziców. Skonfliktowane pary mogą skorzystać z mediacji na dwa sposoby : gdy sąd je skieruje na mediację lub z własnej inicjatywy. Sądy kierują na mediację zwłaszcza pary, które nie mogą się porozumieć co do kontaktów z dzieckiem. W obecności mediatora mogą bowiem swobodnie przedyskutować i ustalić terminy i zasady spotkań z dzieckiem. Mediator wspiera obie strony w wypracowaniu ugody. Po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół, a jeśli dojdzie do porozumienia także ugodę. Ta zasada dotyczy wszystkich mediacji: w sprawach rodzinnych, karnych, nieletnich. Ugoda zawarta przed mediatorem ma taką samą moc prawną, jak ugoda sądowa.

Leave a Reply