Kształt partycypacji parlamentarnej na przykładzie Niemiec

Wewnątrzpaństwowe uprawnienia dotyczące sprawowania kontroli nad swoimi rządami przez parlamenty krajowe są umocowane odpowiednio w krajowych porządkach prawnych. Pozostają one wyłącznie w gestii ładu konstytucyjno-prawnego i praktyki każdego państwa członkowskiego9.

D. Kietz, Dir mitinnale.n Parkunente…. dz.cyt., s. 29. W Niemczech w związku z uchwałą ramową w spraw’ie europejskiego nakazu aresztowania i dyrektywy usługowej toczyła się ożywiona dyskusja na temat partycypacji Bundestagu w europejskim procesie ustawodawczym. Wśród opinii publicznej powstało bowiem wrażenie, że Bundestag jedynie rutynowo zatwierdza inicjatywy europejskie. Dostrzeżone zaniedbania wyraźnie pokazały, że z uwagi na ogrom informacji niemiecka izba parlamentu miała problemy z odróżnieniem tego, co ważne od tego, co mniej istotne. Obecnie w Niemczech z napięciem oczekiwane jest rozstrzygnięcie przez Federalny Trybunał Konstytucyjny skargi frakcji Lewicy przeciwko Traktatowi z Lizbony, ponieważ podczas tej rozprawy wyraźnie okazało się, że Bundestag wyciągnął wnioski ze swoich błędów. Jest on gotów wypełniać swe obowiązki związane z traktatem, wynikające ze zwiększenia zakresu jego praw. Dlatego skarga przeciwko Traktatowi z Lizbony, powołująca się na osłabienie kompetencji Bundestagu, jest absurdalna.

Leave a Reply