Komu przysługuje adwokat z urzędu

Wiadomo, że niestety nie każdego z nas stać na adwokata, ale co mamy zrobić, jeżeli czeka nas sprawa sądowa, i boimy się że możemy sami ją przegrać? Możemy w takim przypadku wystąpić o przyznanie nam prawnika z urzędu, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, i wtedy zostajemy zwolnieni z kosztów sądowych oraz korzystać bezpłatnie zpomocy adwokata albo radcy prawnego. Przed laty otrzymanie prawnika z urzędu było możliwe tylko wtedy, gdy ktoś był w całości lub częściowo zwolniony z kosztów sądowych. Aby starać się o zwolnienie z opłat albo ustanowienie adwokata z urzędu, musimy złożyć odpowiednie wnioski. Najlepiej składać je jednocześnie. Jednym z ważnych argumentów jest to, że strona przeciwna ma adwokata. Warto wiedzieć, że od wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych i przyznanie pomocy prawnej nie pobiera się opłat sądowych. Do wniosków musimy dołączyć oświadczenie majątkowe, że nie jesteśmy w stanie, bez uszczerbku finansowego koniecznego do utrzymania siebie i rodziny, ponieść kosztów sądowych oraz opłacić pełnomocnika.

Leave a Reply