Jakie prawa mają konkubenci

Jeżeli nie mamy śłubu, i żyjemy w tak zwanym związku nieformalnym powinniśmy mieć świadomość, że prawo nas niestety nie chroni. W polskim kodeksie rodzinnym nie ma przepisów o konkubinacie, i takie pary same muszą zadbać o swoje interesy, bo między konkubentami nie powstaje żaden majątek wspólny, jak między małżonkami z mocy prawa. Dzieci urodzone w takich nieformalnych związkach mają prawo do alimentów, jeżeli ojciec je uznał. Jeśli ojciec nie uzna dobrowolnie swojego dziecka, to matka ma prawnio wystąpić o ustalenie ojcostwa do sądu, i wtedy sąd może przyznać alimenty na dziecko. Dziecko urodzone ze związku nieformalnego nie dostaje od razu nazwiska ojca. W konkubinacie nie ma domniemania ojcostwa, jak w małżeństwie. Jeżeli rodzice chcą, aby dziecko nosiło nazwisko ojca, oboje muszą dopełnić formalności w Urzędzie. Osoby żyjące w konkubinacie powinny zabezpieczyć swój majątek, zwłaszcza w następujących sytuacjach : jeśli wspólnie kupujecie mieszkanie,auto lub drogie rzeczy do mieszkania.

Leave a Reply