Jak złożyć skarge na komornika

Kiedy uważamy, że komornik, zajmując naszą wypłatę lub konto, nie dopełnił prawidłowo swoich obowiązków, to możemy złożyć na niego skargę. Taką skarge jeśli chcemy złożyć musimy to zrobić w ciągu siedmiu dni od chwilii, kiedy się dowiedzieliśmy ze złamał on prawo np, w przypadku kiedy zajął nasza wypłate ale nas o tym nie poinformował. Taką skargę możemy napisać odręcznie lub na komputerze i podpisac własnoręcznie. Skarga musi zawierać : dane dłużnika i wierzyciela, adres sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Ważne jest abyśmy uzasadnili taką skargę. Jeżeli komornik również podniósł nasze zadłużenie, które jest niezgodne z prawem możemy go zaskarżyć. Skarga musi być sporządzona w 4 egzemplarzach, do każdego należy dołączyć załączniki. Jeden komplet pozostaje w sądzie, drugi sąd wysyła do komornika, trzeci do wierzyciela, natomiast czwarty jest dla nas. Skargę składa się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, na którego chcemy się poskarżyć. Możemy również wysłać naszą skargę listem poleconym.

Leave a Reply