Jak zatrudnic cudzoziemca

Pracodawca lub jego pełnomocnik powinien złożyć pisemny wniosek do wojewody o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę wraz z załącznikami. Jeśli cudzoziemiec miałby wykonywać pracę w innym województwie, niż to w którym zarejestrowana jest siedziba firmy, wówczas pracodawca musi złożyć dwa egzemplarze wniosków. Należy postarać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w Polsce. Przyrzeczenie to jest podstawą do ubiegania się o dokumenty legalizujące pobyt w Polsce cudzoziemca.Po otrzymaniu dokumentów legalizujących pobyt obcokrajowca w kraju rozpoczyna się procedura wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce.Pracodawca musi złożyć wszystkie dodatkowe dokumenty oraz zebrać i przedstawić zaświadczenia uwiarygodniające kompetencje przyszłego pracownika.Trzeba pamiętać, że umowę o pracę z cudzoziemcem można zawrzeć dopiero po odebraniu zezwolenia na pracę dla niego.Pracodawca może zatrudnić obcokrajowca pod warunkiem, że w jego firmie pracuje co najmniej jeden polski pracownik.

Leave a Reply