Jak założyć księgę wieczystą

Kiedy mamy własne mieszkanie lub dom, warto załozyć tak zwaną księgę wieczystą, ale nie jest to obowiązek. Kiedy mamy taki oficjalny dokument, który określa stan prawny naszego lokalu, wtedy łatwiej jest nam takie mieszkanie sprzedać. Dzięki niemu kupiec może się upewnić przed transakcją, czy na nieruchomości nie ciąży jakieś zobowiązanie, oraz czy mieszkanie nie jest zadłużone, oraz taka księga ułatwi jemu wzięcie w banku kredytu hipotecznego na mieszkanie. Aby założyć księgę, trzeba skierować wniosek do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego, w którego okręgu położona jest nieruchomość. Do wniosku należy dołączyć kilka dokumentów. Niezbędne będzie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, w którym znajdzie się oznaczenie lokalu, jego adres i opis. Spółdzielnia powinna również podać numer księgi wieczystej dla budynku albo działki gruntów. Potrzebny będzie również dokument potwierdzający nabycie prawa do mieszkania oraz akt małżeństwa w przypadku, gdy przydział lokalu został wydany w trakcie trwania związku.

Leave a Reply