Jak wynająć mieszkanie

Kiedy dorastamy, marzymy aby wyprowadzić się od rodziców i zamieszkać we własnym mieszkaniu, jednak nie stac nas przeważnie jako młode jeszcze osoby na zakup własnego mieszkania, więc podejmujemy decyzje o wynajęciu jakiegoś lokum. Żeby wynając mieszkanie musimy dokładnie sprawdzić to mieszkanie, jakie będą wiązały się koszty z nim związane, podpisac umowę wynajmu oraz szczegółowo zapoznać się z takimi warunkami, aby zapobiec jakimkolwiek problemom w przyszłości. Umowa najmu powinna być sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach i podpisana przez wszystkich zamieszkujących lokal oraz przez jego właściciela. Na umowie obok kwoty należności powinno zostać wyszczególnione wyposażenie mieszkania, uregulowany zakres odpowiedzialności w przypadku konieczności ewentualnych napraw i zniszczeń, oraz podany okres wypowiedzenia danej umowy. Jeżeli dokonujemy wpłat za mieszkanie na podane przez właściciela konto dbajmy o to, by zawierały odpowiednią informację w tytule przelewu, jeśli natomiast płacimy gotówką musimy pamiętac aby zatrzymać sobie dowody wlaty i ich kopie.

Leave a Reply