Jak ustalić ojcostwo

Są sytuacje, kiedy nie jesteśmy pewni kto jest ojcem naszego dziecka, albo ojciec nie chce go uznać, a musimy je wpisać w Urzędzie Stanu Cywilnego. W przypadku kiedy ojciec dzieckka nie będzie chciał go uznac , musimy iśc wtedy do sądu. Według prawa ojcem dziecka urodzonego w trakcie małżeństwa jest mąż matki. Dotyczy to sytuacji, w której dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania. Po upływie tego terminu takie domniemanie traci swoją ważność. Jeśli nie minęło ustawowych 300 dni od separacji, a matka dziecka ponownie wyszła za mąż, to zakłada się, że ojcem nowo narodzonego dziecka jest nowy partner matki, a jeśli były mąż nie zgadza się z tą decyzją, istnieje możliwość złożenia pozwu do sądu o ustalenie ojcostwa. Gdy rodzice dziecka nie są w formalnym związku, partner matki musi oświadczyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od daty narodzin dziecka, że jest jego ojcem. W ciągu trzech miesięcy matka dziecka musi to potwierdzić. Jeśli to zrobi partner matki staje się automatycznie ojcem dziecka, przejmując pełnię praw rodzicielskich.

Leave a Reply