Jak sporządzić testament

Testament, to ostatnia nasza wola jaką musimy spisać przed śmiercią lub już wcześniej, jeżeli chcemy zabezpieczyć członków naszej rodziny i podzielić majątek który chcielibyśmy im przekazać. Sporządzenie takiego testamentu nie jest obowiązkiem, ale w przypadku jego braku w chwili śmierci to automatycznie następuje kolejność dziedziczenia przykładowego spadku. Istnieją trzy podstawowe formy testamentu : sporządzony notarialnie, oświadczony ustnie przy świadkach i prywatny. Testament w formie aktu notarialnego zostaje spisany z pomocą notariusza i musi być przez niego potwierdzony, albo każdy może sporządzić testament samodzielnie. Muszą zostać jednak spełnione pewne istotne warunki. Testament musi być napisany od początku do końca własnoręcznie, oraz taki testament powinien być opatrzony podpisem spadkodawcy. Jeśli testament sporządzany jest na kilku kartkach, muszą być one ponumerowane, a wszystkie jego rozporządzenia muszą być jednoznaczne i czytelne. Jeżeli po odczytaniu takiego testamentu nie chcemy przyjąć spadku, to możemy się jego zrzec.

Leave a Reply