Jak rozwiązywać konflikty.

Konflikty jak wiadomo zawsze były, są, i będą. Jest to nieodłączny element naszego życia, dzieje się tak, ponieważ każda ze stron chce uzyskać jak największe dla siebie korzyści. Często konflikty są spowodowane także różnymi niedomówieniami, i wynika to z braku jakiejkolwiek komunikacji między sobą. Taka komunikacja więc powinna opierać się na zrozumieniu oraz unikaniu agresji. Gdyby każdy człowiek wiedział jak rozwiązywać konflikty to życie byłoby o wiele łatwiejsze, przyjaźniejsze oraz bardziej satysfakcjonujące. Oczywiście niektóre osoby nie potrafią żyć bez konfliktów. Taka ich natura. Jeśli nie możemy rozwiązać danego konfliktu to warto zaangażować osobę pełniącą funkcję arbitra. Powinna ona wzbudzać respekt wśród dwóch stron, oraz żeby jej opinia nie była podważana. Może to być jakiś zawodowy arbiter bądź też jakaś dla nas zaufana osoba. Taki arbiter musi być osobą bezstronną oraz niezależną od stron konfliktu. Może to być na przykład radca prawny bądź ekspert z danej dziedziny.

Leave a Reply