Jak reklamowac usługe kurierską

Czasem się zdarza, że zamiawiamy jakiś przedmiot przez kuriera, ale taka usługa została wykonana akurat nieprawidłowo np. została doręczona po terminie lub nasz towar uległ uszkodzeniu podczas transportu. Oczywiście oznacza to, że wtedy możemy złożyć reklamację. To przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie lub opóźnienie przesyłki, ale jedynie kiedy jest ona ograniczona jedynie do takich przypadków, w których te zdarzenia są winą przewoźnika, a nie wynikają z działania nadawcy lub odbiorcy, siły wyższej czy z właściwości przewożonego przedmiotu. Kurier z kolei ma obowiązek sporządzić protokół na okoliczność stwierdzenia szkody oraz oświadczenie opisujące okoliczności jej powstania. Jeżeli zniszczenie paczki było powodem niewłaściwego opakowania, które niedostatecznie zabezpieczało wysyłany przedmiot, winą może zostać obarczony nadawca. Regulaminy każdego z operatorów kurierskich przewidują szczegółowe warunki zgłaszania reklamacji. Przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi w ciągu 30 dni od jej przyjęcia. Odpowiedź musi natomiast zawierać m.in. informację o uznaniu bądź nie reklamacji wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

Leave a Reply