Jak nie stracić pobieranego zasiłku za granicą

Codziennie z kraju coraz więcej osób wyjeżdża za granicę, w celu zarobkowym . Młodzi Polacy wybierają zwykle kraje Unii Europejskiej takie jak: Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Belgia, Irlandia oraz Hiszpania. Zwykle ludzie wyjeżdżają z powodu braku perspektyw, niskich płac oraz coraz większego bezrobocia, które coraz częściej dotyka ludzi dobrze wykształconych czy po studiach. Znaczna liczba polaków postanowiła już nigdy do kraju nie wracać, i pozostać na stałe za granicą. Wyjechać może praktycznie każdy, kto tylko ma taką możliwość. Czasem taki wyjazd wydaje się niemożliwy ze względów prawnych. Jedną z przeszkód stojących na drodze wielu osobom chcącym wyjechać za granicę, jest pobierany przez nie zasiłek. Z uwagi na możliwość utraty pobieranego zasiłku, osoby takie nie chcą decydować się na wyjazd. Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, mająca zamiar wyjechać z kraju w poszukiwaniu pracy za granicą, musi spełniać kilka warunków, a mianowicie musi być zarejestrowana w urzędzie pracy przez co najmniej 4 tygodnie. Poza tym należy okazać zaświadczenie oraz inne niezbędne dokumenty wskazane przez urzędnika PUP.

Leave a Reply