Czy mozna zatrudniać nieletnich

Wakacje to czas różnych obowiązków w gospodarstwie rolnym, sadzie, ogrodzie… Czy można zatrudniać więc do takiej pomocy nieletnie dzieci? Zasadniczo zatrudnianie małoletnich poniżej 16 roku życia na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych jest zabronione. Prawo dopuszcza jednak wykonywanie zajęć zarobkowych przez dzieci do ukończenia 16. roku życia wyłącznie na rzecz pracodawcy, prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, przy czym wymaga to wcześniej zgody rodziców oraz zezwolenia właściwego inspektora pracy. Dzieci, które ukończyły 16 lat, a nie ukończy ły 18. roku życia mogą być zatrudnione tylko w celu przygotowania zawodowego. Podczas różnych czynności zdarzają się wypadki, na skutek których maluchy doznają obrażeń, a nawet tracą życie! Najwięcej czasu na prace rolne dzieciaki poświęcają latem i jesienią. Rodzice oczywiście mogą angażować pociechy do różnych prac, w tym tych związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, ale pod warunkiem, że wykonywane czynności nie stwarzają zagrożeń dla ich zdrowia.

Leave a Reply