Czy można pracować na emeryturze

Emerytury w naszym kraju nie należą do wysokich, dlatego każdy, kto ma taką możliwość, chętnie korzysta z możliwości dodatkowego zarobku. Opcję taką mają nie tylko emeryci, ale również renciści i ci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę. Osoby, które osiągnęły już pełny wiek emerytalny, mogą dorabiać sobie bez żadnych ograniczeń. Świadczenia będą im wypłacane w całości bez względu na wysokość dodatkowych dochodów. Inaczej wygląda sytuacja wszystkich, którzy skorzystali z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Te osoby muszą o podjęciu pracy poinformować ZUS. Istnieją też limity zarobkowe dla osób, które dorabiają, będąc na wcześniejszej emeryturze. Jeśli emeryt chce zachować 100 procent świadczenia emerytalnego, nie może zarobić kwoty wyższej niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Bez jakichkolwiek ograniczeń i limitów mogą dorabiać nie tylko emeryci, którzy osiągnęli już pełny wiek emerytalny. Świadczenia będą wypłacane w całości niezależnie od zarobionej kwoty także osobom, które pobierają rentę z tytułu inwalidztwa wojennego.

Leave a Reply