Co przysługuje niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne mają zniżki w niektórych opłatach lub są z nich zwolnione. Ulgi i dodatkowe uprawnienia mogą ułatwić, choćby w niewielkim stopniu, codzienne życie osób, które nie są w pełni sprawne. 10 dni roboczych w roku kalendarzowym ,to dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 21 dni roboczych urlopu na turnus rehabilitacyjny ,z takiego przywileju może także skorzystać osoba niepełnosprawna, ale nie częściej niż raz w roku. 15-minutowa dodatkowa przerwa przysługuje każdej osobie niepełnosprawnej. Prócz tego ma ona prawo do 15 minut przerwy zagwarantowanej w kodeksie pracy. Dodatkową przerwę można wykorzystać na gimnastykę lub wypoczynek. Wysokość zniżki na przejazdy dla osoby niepełnosprawnej zależy od rodzaju i stopnia jej niepełnosprawności. Niepełnosprawny ma prawo do uprzywilejowanego traktowania. Na poczcie może złożyć wniosek o doręczanie do domu przesyłek listowych i pieniężnych bez dodatkowych opłat.

Leave a Reply