Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Ostatnia kampania do Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski ma mechanizmy obronne, do których należy m.in. koncyliacyjny sposób podejmowania decyzji. Ugrupowania skrajne nie będą w stanie wpłynąć w znaczący sposób na kształt legislacji. Będą natomiast dobrze słyszalne, próbując na wyrazistości poglądów zbudować kapitał polityczny. Niemniej jednak zjawisko ekstremizmu politycznego zacznie być coraz silniej obecne w Parlamencie Europejskim, zajmując przestrzeń publiczną i absorbując swoją postawą partie głównego nurtu politycznego.

Read the rest of this entry »

Projekt ustawy o rozszerzeniu i wzmocnieniu praw Bundestagu

Projekt ustawy o rozszerzeniu i wzmocnieniu praw Bundestagu i Bundesratu w sprawach dot Unii Europejskiej, zgłoszony przez frakcję CDU/CSU, SPD i Związek 90/Zieloni dnia 11 marca 2008 r., druk Bundestagu 16/8489.

Read the rest of this entry »

Coroczne sprawozdania z wykonania budżetu państwa

Kontrola wykonania budżetu państwa i sprawozdawczość budżetowa

Wykonanie budżetu państwa zarówno na bieżąco, jak i po każdym roku budżetowym kontroluje Sejm. Minister Finansów, do 10 września roku budżetowego, przedstawia komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu i Najwyższej Izbie Kontroli okresową informację o przebiegu wykonania budżetu państwa za pierwsze półrocze.

Coroczne sprawozdania z wykonania budżetu państwa przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli Rada Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po upływie roku budżetowego. Do tego sprawozdania winno być załączone także sprawozdanie o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z

zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zbiorcza informacja o wykonaniu budżetu gmin. Obowiązujące Prawo budżetowe określa, że następujące elementy powinny wchodzić w skład sprawozdania z wykonania budżetu państwa:

-ocena realizacji założeń polityki społeczno-gospodarczej wraz z podstawo-wymi wskaźnikami produkcji, zatrudnienia, dochodu narodowego, obrotów handlu zagranicznego, inwestycji, spożycia, cen i płac, ocena finansów jednostek gospo-darczych, przychodów i wydatków pieniężnych ludności, bilansu finansowego sektora publicznego oraz bilansu płatniczego:

-dochody i wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu państwa, sporządzone według szczegółowości i układu ustawy budżetowej

-dochody i wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

-dochody i wydatki gospodarki pozabudżetowej oraz państwowych fundu-szów celowych

-część objaśniającą wykonanie budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym.

Wybory 2009 – dokąd zmierza Parlament Europejski?

Jest paradoksem, że największa na świecie innowacja w obszarze ponadnarodowej demokracji przedstawicielskiej, czyli Parlament Europejski, cieszy się nikłym zainteresowaniem opinii publicznej na kontynencie, który demokrację uważa za jeden z najważniejszych przejawów swojej tożsamości politycznej. Od 62% w 1979 roku, przez 59% w 1984 roku, 58% w 1989, 56,5% w 1994,49,5% w 1999 roku, 45,5% w 2004 roku do 43% w 2009 roku, głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego staje się rytuałem coraz węższego kręgu Europejczyków. Zawsze można argumentować, że absencja wyborcza jest świadomym wyborem, wartym tyle samo, co aktywny udział w akcie głosowania. Bezsprzecznie jednak każdy demokrata odczuwa większy komfort, mając do czynienia z silnym mandatem społecznym i wysokim poziomem identyfikacji wyborców z instytucjami przedstawicielskimi. Z drugiej strony nie jest wykluczone, że pułap frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego zbliża się do swojego naturalnego poziomu, będącego nieuchronnie poniżej poziomów narodowych, ale zapewniającego przyzwoity zakres legitymizacji. Oznacza to jednak, że coraz trudniej jest nazwać Unię Europejską demokracją w procesie stawania się. Jeszcze niedawno temu wydawało się, że to właśnie demokracja europejska stanie się wyróżnikiem i siłą napędową procesu integracji, a Unia Europejska miała szansę stać się demokracją bezpaństwową. Dzisiaj wiadomo, że scenariusz ten jest bardzo odległy.

Read the rest of this entry »

Aspekty polityczne wyborów… uchwała Parlamentu Europejskiego

Traktat z Lizbony wzmocni rolę parlamentarzystów krajowych, ale to przede wszystkim oni sami muszą dostrzec w nim szansę lepszego wykorzystania przysługujących im praw i udźwignięcia ciążącej na nich odpowiedzialności. W dyskusjach komisji wyspecjalizowanych muszą uczestniczyć aktywnie jej członkowie. Nie może ich zabraknąć w prawdziwie merytorycznej debacie. Konieczne do tego są nowe formy usystematyzowanej współpracy – z jednej strony pomiędzy parlamentami krajowymi, z drugiej zaś pomiędzy parlamentami krajowymi a Parlamentem Europejskim. Trzeba mądrze stosować takie instrumenty jak zażalenie i skarga w związku z naruszeniem zasady pomocniczości. Jeśli bowiem parlamenty będą je wykorzystywać wyłącznie do występowania przeciwko zamierzeniom, które im się nie podobają, doprowadzą ją do niepotrzebnych blokad, których w UE już dziś nie brakuje. Trzeba sobie nieustannie odpowiadać na pytanie, dlaczego jesteśmy otwarci na integrację europejską i dlaczego chcemy nadać bardziej demokratyczny kształt polityce europejskiej. Zjednoczona Europa nie oznacza końca europejskich państw narodowych, lecz obowiązek dbania o pomyślność gospodarczą i społeczną jej obywatelek i obywateli. W dalszej perspektywie nie będzie jej już potrafiło zapewnić wyłącznie państwo narodowe. Wszyscy potrzebujemy Europy, Wszyscy potrzebujemy Europy, która jest nie tylko zdolna do działania i silna, lecz również demokratyczna. Europa potrzebuje Traktatu z Lizbony. Parlamenty krajowe i Parlament Europejski to dwie strony tego samego zjawiska – demokratyzacji UE w drodze do wspólnoty partycypacyjnej w parlamentaryzmie wielopłaszczyznowym. Posłowie w związku z wyrokiem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony z dnia 30 czerwca 2009 r.

Read the rest of this entry »

Separacja to podstawa

Separacja bywa podstawą. Wiele osób takiej separacji oczekuje, planuje ją mieć i wie w jaki sposób układać własne sprawy. Separacja jest ostatnim krokiem przed rozwodem. Wyjścia są dwa – albo oczekiwanie na rozwód, albo dążenie do poprawy. Dzisiaj bez separacji nie ma dążenia do rozwodu. Wiele par, zanim podejmie decyzję o rozwodzie żyje osobno, a po roku, dwóch lub trzech ostatecznie formalizuje rozstanie w sądzie. Separacja bynajmniej nie jest rozwiązaniem idealnym, lecz czasem jedynym wyjście dla pary. Gdyby nie separacja, to wiele związków trwałoby w nieskończoność. Dobra separacja może być udanym sposobem na rozstanie, na rozpad związku. Pary chcą żyć optymalnie, czerpać radość z dobrych relacji, ale nie zawsze mają taką możliwość. Wówczas formalnie ogłaszają separację i zaczynają żyć całkiem osobno. Może to doprowadzić do uzdrowienia związku i relacji, do powrotu do siebie. Może to doprowadzić do ostatecznego rozpadu związku. Niejedna osoba chce żyć optymalnie, dobrze, w sposób taki, aby nie krzywdzić innych ludzi. Dzisiaj separacja bywa sposobem na rozpad związku oraz wyłącznie dobre chwile. Separacja nie jest idealnym rozwiązaniem, lecz bywa jedynym wyjściem z wielu trudnych spraw. To rozwiązanie dla niejednej osoby, bo taka separacja ma sens i cel. Jest to jak najbardziej oczywista sprawa, cenna i wyjątkowa. Separacja ma znaczenie, sprawia, że wiele osób żyje lepiej, solidniej i nie męczy się nadmiernie. Separacja czasami pozwala oprzytomnieć i zająć się analizą błędów. Nieraz ludzie schodzą się, wracają do siebie, nieraz jednak biorą rozwód.

Notariusz w Katowicach – poczytaj i dowiedz się

Notariusz w Katowicach obsługuje osoby prywatne oraz firmy, ma wielu klientów, ale zabiega o kolejnych, pieniądze są ważne, ale doświadczenie jest jeszcze ważniejsze. Prowadzi różnorodne działania, wspiera firmy, pomaga osobom prywatnym. Jego praca jest cenna i dobrze opłacana. Można znaleźć notariusza, który pracuje nawet siedem dni w tygodniu. Dobrej klasy specjalista zarabia nawet 10 000 złotych, a zadowolenie z zarabiania jest coraz większe. Notariusz należy do elity. Ma dobre dochody, nie narzeka na brak pieniędzy. Nieustannie podnosi wiedzę i kwalifikacje, stara się pomóc ludziom w podnoszeniu umiejętności, spisuje akty notarialne, zatrudnia pracowników i umożliwia staże młodym pracownikom. Jego praca jest bezcenna. Warto o tym zawsze pamiętać. Dzisiaj pracownicy notariusza mogą liczyć na dobre pensje. Biura notarialne są ulokowane w centrach miast, mają dobre wyposażenie, umożliwiają solidną pracę klientom. Rekomendujemy dobre biura notarialne w Katowicach, bo to podstawa zadowolenia dla każdego klienta, który może pomóc niejednej osobie. Jakość w dobrej cenie zawsze ma bardzo duże znaczenie. I to jest najważniejsza, najcenniejsza sprawa dla niejednej osoby. Notariusz ma wysokie kwalifikacje. Kończy studia prawnicze, które trwają pięć lat. Później czeka ich trzyletnia aplikacja. Na koniec muszą zdać egzamin. Później mogą podjąć pracę w charakterze notariusza. Na pewno to jest praca na wiele lat. Można założyć kancelarię i pracować solidnie, z pełną starannością. Nie trzeba szukać innych wyzwań zawodowych.

Pozew rozwodowy, czyli starania wielu osób

Rozwód to ważna sprawa dla każdej osoby, która chce czuć się dobrze, solidnie, rzetelnie. Na pewno warto o tym pamiętać, bo rozwieść się warto, gdy coś się nie wiedzie. Rozwody są niedrogie, mają wiele do zaoferowania, czyli następuje po nich spokój i wiele dobrych chwil. Na pewno lepiej jest się rozwieść i mieć święty spokój. Niejedna osoba ma wiele do zaoferowania, chce zawiązać nowy związek. I może to być o wiele lepsza oraz cenniejsza relacja. Dzisiaj takie działanie jest dobrze oceniane i prowadzone bardzo starannie. Na pewno niejedna osoba ma szczęścia znacznie więcej po rozwodzie. Warto rozwieść się i cieszyć się życiem znacznie lepiej. Rozwód może być traumą, ale każda trauma mija, a po niej następuje poprawa. Jakość życia musi być dobra, a niejedna osoba docenia rozwód, woli rozwieść się niż kontynuować kiepski związek. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie. Nienawiść potrafi wszystko zepsuć i zniszczyć niejedną rzecz. Dobra relacja po rozwodzie może mieć o wiele większe znaczenie. Nikt nie chce żyć w stresie, konfliktach i smutku. Rozwód pozwala zdobyć wiele cennych rzeczy – spokój i plany na przyszłość. Lepiej rozejść się i ułożyć życie od nowa niż żyć w smutku i stresie. Życie w spokoju ma bezcenną wartość. Dzieci są spokojne, rodzice układają swoje relacje bez gniewu, emocje odchodzą w siną dal. Depresji nie ma, każdy może znaleźć nowego życiowego partnera. To całkiem oczywista sprawa dla niejednego człowieka. Warto o tym pamiętać, warto o to zadbać. Niejeden człowiek chce mieć pomoc prawnika i może ją pozyskać płacąc określone stawki.

Komornik sądowy w Tarnowie pracuje dla sądu

Sąd zleca pracę komornikowi w Tarnowie. Jest jego dysponentem oraz kontrolerem. Praca komornika ma duże znaczenie, musi być prowadzona solidnie i sumiennie, bez najmniejszych uchybień oraz potknięć. To praca na wiele lat, dobra dla takiego komornika, daje mu to, co najlepsze, najcenniejsze, najważniejsze. Na pewno warto współpracować z komornikiem i nie uchylać się od takiej współpracy. Jest to bardzo ważna sprawa, a wiele osób o nią dba. Nie ma powodu, aby komornik musiał uchylać się od działania na rzecz niejednego człowieka. Komornik pracuje zgodnie z literą prawa, z obowiązującymi przepisami. Zarabia pieniądze, czerpie spore korzyści z pracy. Nie wolno bynajmniej odrzucać wsparcia komornika i nie czerpać radości z takiej pracy. Kancelaria komornicza to ważne miejsce dla dłużników oraz wierzycieli, bo tam układane są plany spłaty oraz negocjowane warunki oddania pieniędzy. Na pewno dobry komornik zarabia ogromne pieniądze, nie cierpi na niedostatek, nie ma problemów z nawiązywaniem relacji z pracownikami oraz klientami. Jego praca jest trudna, żmudna, niewdzięczna, pogardzana przez wiele osób, ale bardzo potrzebna. I o tym nie wolno zapominać. Dobrej klasy komornik ma sporo zadań, wiele do zrobienia i nie cierpi z powodu nudy. Jego życie jest pełne wyzwań oraz działań do zrobienia. To najważniejsza dla niego sprawa. Solidność oraz rzetelność takiego komornika to na pewno podstawa. I to jest najważniejsza sprawa. Polecamy zatem pracę na rzecz klientów i działanie zgodne z literą prawa, a komornik będzie miał wielu klientów.

Kancelaria adwokacka w Katowicach pracuje

Kancelaria adwokacka w Katowicach pomaga,ją dają wsparcie. Pracuje w nich wielu specjalisów oraz ekspertów. Wiele osób potrzebuje pomocy i wsparcia. Na pewno dobry adwokat pomaga i nie pozwala nikomu męczyć się. Jego praca ma wartość, sens i cel. Dzisiaj pracownicy takich kancelarii są poważanymi, cenionymi specjalistami. Ich praca to ważna sprawa. Na pewno warto na niej się skupić, bo jej wartość jest bezcenna, niejedna osoba doceni taką pracę i poradzi sobie z nią. Jakość pracy jest duża, a niejedna osoba poczuje zadowolenie z takiego działania. Gdyby nie praca adwokata to wiele osób czułoby się niedobrze, niepewnie, z adwokatem nie ma problemu. Taka praca to sprawa najważniejsza oraz najcenniejsza. Zachęcamy do współpracy z adwokatem. Jego działanie jest najważniejsze oraz najcenniejsze. Jak znaleźć dobrego adwokata, dobrą kancelarię? Najlepiej z polecenia i cieszyćsię najlepszej klasy pracą. To bardzo ważna sprawa. Adwokat to elita. Ma świetną pracę, pomaga ludziom, chce zadbać o niejedną osobę. Jego praca jest nieoceniona. Jakość i zadowolenie z pracy to na pewno podstawa. Bez tego żaden prawnik nie poczuje się doceniony. Zatem pora dbać o zadowolenie z zatrudnienia i znaleźć wymarzonego pracodawcę. Adwokat pracuje, zarabia, rozwija się. Ma wiele do zrobienia i nie czuje się źle. Jego praca daje mu pieniądze. Jednak wymaga dużego zaangażowania na co dzień. Po 30. latach przechodzi na emeryturę i czerpie radość z życia. Bo to jest dla niego na pewno najcenniejsze oraz najbardziej wartościowe. Prawnicy potrzebują pomocy i na pewno ucieszą się z każdego wsparcia.