Badanie scyntygraficzne kości

Jeśli utrzymują się one dłużej, oznacza to dalsze istnienie uszkodzenia. Oprócz tego bada się przewodnictwo nerwu strzałkowego po stronie bólu.

Wenografia nadoponowa. Badanie to przynosi pożytek, jeśli wykonane jest ponad miejscem operacji. Nierzadko badanie ujawnia patologię tam, gdzie zawiodła mielografia.

Badanie scyntygraficzne kości. Badanie to – podobnie jak wenografia nadoponowa – pozwala wykryć przerzuty nowotworowe, złamania kompresyjne, zakażenia krążka międzykręgowego, zapalenia kości, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa itp.

Komputerowa tomografia osiowa. Badanie jest niesłychanie użyteczne w wykrywaniu ukrytych przypadków ciasnoty kanału kręgowego. Jest to o tyle ważne, że wiele przypadków niepowodzeń po zabiegach operacyjnych ma za przyczynę brak właściwego odbarczenia rdzenia i korzeni.

Mielografia. Mielografia stanowi podstawowe badanie w bólach dolnego odcinka kręgosłupa prawidłowo wykonana i odczytana umożliwia odzyskanie wielu chorych uprzednio zakwalifikowanych do grupy nieuleczalnych.

Najnowszy test badania osobowości, wprowadzony w 1977 r. – Milton Multiaxial Clinical Inventory (MMCI) – obejmuje ocenę 8 podstawowych stylów osobowości oraz 12 zespołów osobowości patologicznej. Wymienione 8 podstawowych stylów osobowości to: społeczny, stroniący, towarzyski, narcystyczny, agresywny, przystosowujący, uległy i negatywistyczny. W zespołach osobowości patologicznej wymienia się: schizoidalny, cykloidalno-cyklofreniczny, paranoidalny, niespokojny, histeryczny, hipomanii, depresji neurotycznej, nadużywania alkoholu, nadużywania leków, nasilenia psychotycznego, psychotycznej depresji oraz psychotycznych iluzji.

Wymieniony test ma 175 prawdziwych – fałszywych pozycji. Jest on obliczany i interpretowany przez komputer.

Leave a Reply